กิจกรรม


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 มิ.ย. 2560 08:07โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

ร่วมใจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม"

โพสต์5 มิ.ย. 2560 07:35โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1


รณรงค์ในวันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2560

โพสต์5 มิ.ย. 2560 07:17โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง) โดยการนำของนายประสิทธิ์ ปักเขตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนทุกคน ร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พค. ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรีโลก โดยท่านผู้อำนวยการ และคณะครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และยาเสพติดทุกชนิด  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และชี้นำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและ พิษภัย ตลอดจนผลร้ายของยาเสพติด ทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งการเดินรณรงค์ครั้งนี้ทำให้ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองในหมู่บ้าน ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และในวันเดียวกันนี้ทางโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ได้รณรงค์เพื่อให้คนในชุมช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของสมาชิกในชุมชน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์13 ส.ค. 2559 09:19โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง) นำโดยนายประสิทธิ์ ปักเขตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่  โดยในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่อนุบาล จนถึงชั้นมัธยม มีการมอบทุนการศึกษาโดยพระครูโอภาส สิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดชมพูบ้านห้วยหว้า รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากผู้ปกครองนักเรียน และให้นักเรียนกราบแม่เพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อแม่

รณรงค์ออกเสียงประชามติ

โพสต์13 ส.ค. 2559 09:01โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหว้า เดินรณรงค์เชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในหมู่บ้านห้วยหว้า ทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่มีสิทธิ์ออกเสียง ออกมาลงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม  2559 ที่จะถึงนี้


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์4 ส.ค. 2559 08:56โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 29 ก.ค. 59 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงผู้ให้กำเนิดภาษาไทย เห็นคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้สืบไป

กิจกรรมวันภาษาไทยฟุตบอลประถมศึกษาลีค ครั้งที่ 13

โพสต์4 ส.ค. 2559 08:46โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประถมศึกษาลีคครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-29 ก.ค. 59 โดยมีทีมร่วมการแข่งขั้น 12 ทีม รวม 15 โรงเรียน

ฟุตบอลประถมศึกษาลีคเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์4 ส.ค. 2559 06:09โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

"สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน" ผอ.ประสิทธิ์ ปักเขตานัง นำคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่โรงเรียนมีต่อลูกๆนักเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ

โพสต์4 ส.ค. 2559 05:59โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 16-18 ก.ค. 59 ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ ที่จังหวัดนครราชสีมา"

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการกิจกรรมวันเข้าพรรษา

โพสต์4 ส.ค. 2559 05:50โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1

15 ก.ค.59 ผอ.ประสิทธิ์ ปักเขตานัง นำคณะครูและนักเรียนแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดชมพูบ้านห้วยหว้า

กิจกรรมวันเข้าพรรษา1-10 of 25