กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์4 ส.ค. 2559 08:56โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 29 ก.ค. 59 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงผู้ให้กำเนิดภาษาไทย เห็นคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้สืบไป

กิจกรรมวันภาษาไทยComments