รณรงค์ในวันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2560

โพสต์5 มิ.ย. 2560 07:17โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า(เมือง) โดยการนำของนายประสิทธิ์ ปักเขตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนทุกคน ร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พค. ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรีโลก โดยท่านผู้อำนวยการ และคณะครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และยาเสพติดทุกชนิด  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และชี้นำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและ พิษภัย ตลอดจนผลร้ายของยาเสพติด ทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งการเดินรณรงค์ครั้งนี้ทำให้ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองในหมู่บ้าน ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และในวันเดียวกันนี้ทางโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ได้รณรงค์เพื่อให้คนในชุมช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของสมาชิกในชุมชน

Comments