กิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ

โพสต์4 ส.ค. 2559 05:59โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 16-18 ก.ค. 59 ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ ที่จังหวัดนครราชสีมา"

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการComments