กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์4 ส.ค. 2559 00:45โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 9 มิ.ย. 59 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรม สั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ 

Comments