กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์3 ส.ค. 2559 23:45โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 31 พ.ค. 58 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง โดยการปั่นจักรยานรณรงค์ ให้ลด ละ เลิก บุหรี่ และอบายมุข ทุกประเภท

Comments