เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์3 ส.ค. 2559 21:14โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 23 พ.ค. 59 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559 โดยให้นักเรียนที่สนใจ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียน สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธาน  จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้แสดงออกถึง การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
Comments