นำเสนอ "ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ"

โพสต์4 ส.ค. 2559 05:43โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 12 ก.ค.59 ผอ.ประสิทธิ์ ปักเขตานัง นำคณะครูนักเรียนนำเสนอBest Practices "กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีอย่างพร้อมพรักด้วยค่านิยมหลัก 12 ประการ" ณ ห้องประชุม สพป.ชย 1

นำเสนอ "ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ"Comments